Bilder

Processor 3000

20180713_104823
20180719_232551
20180719_232909

Bilder fra levering og montering av Processor 3000 hos Torstein Alm, 2750 Gran

Skyves lett på plass med traktoren

Maskinen montert over himlingsluke. Ferdig kuttet masse mates ut under

maskinen, direkte ned på forbrettet.


Her vises Processor3000 montert sammen med R2 Magasin fra TKS.

Fin innlastingshøyde

Kun 1,25m.


Automatisk innlasting av neste ball så snart det er plass, gir kontinuerlig levering av ferdig snittet og blandet fôr.

Ny ball blander seg med restmengden.


Langt tørt fôr

Med god fortørking blir graset langt og dyrene får sjansen til å sortere ut kun det beste.

Noen begynner å kaste og drar fôret ned i bås og spalter.

For å slippe disse ulempene velger mange bønder bort fordelene ved fortørking.

Med en Processor3000 vil du få finsnittet fôr fra rundballer.

-Mindre krybberat

-Bedre fôropptak

-Raskere etetid

-Ingen sortering


Mange kniver i konstant inngrep sikrer god kutting av alle fôrtyper. Ved at de står litt på skrå slipes de skarpe. Kan vendes og brukes på to kanter

Her ses godt kuttet fôr inne i vogna og langt gras på magasinet

Bilder fra Processor 3000 montert over rullende forbrett i et geitefjøs, hos Kristi Skrattegard og Morten Risvang, 3570 ÅL

HaRu Systemer AS  hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

 hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

Copyright Haru Systemer. org nr: 976838394