Presseomtale

Gausdølen August 2016

Hans Kråbøl:

tlf: 93056315

hans@harusystemer.no

Rune Heggen:

tlf: 93056316

rune@harusystemer.no

Norsk Landbruk  Nr 4 2017

HaRu Systemer AS  hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

 hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

Copyright Haru Systemer. org nr: 976838394