Les mer

Effektiv fôring med rundballer!


Mange bønder har gått over til å høste grasavlingene sine i rundballer. «Rundballemetoden» er mer fleksibel og har for mange gitt en stor kapasitetsøkning på graslinja, og resultert i bedre fôrkvalitet.


Endret krav til rundballekutteren
-Må takle flere rundballer pr. døgn

-Hardere og delvis større baller

-Kutter svært dårlig, spesielt når graset er fortørket


Mange har økt produksjonen og bruker flere baller i døgnet. Slitasje og belastning øker når den tradisjonelle rundballekutteren skal takle flere og hardere baller. Selve konstruksjonen må tåle større ballevekt, ofte 1000kg, og de gamle maskinenes motorkraft og rivesystem takler med et nødskrik rive /kutte prosessen når graset er godt fortørket. Den gamle rundballekutteren som var bygd for å tåle 1-2 lette, løse baller, skal nå kanskje greie 4-6 tunge harde og større baller i døgnet. Mange har derfor opplevd et betydelig større vedlikeholdsbehov og at levetiden har gått drastisk ned. En får flere stopp med påfølgende kostnader og unødvendig bruk av tid på reparasjon.


Alle ønsker seg bedre kutting


-økt fôropptak

-mindre sortering

-kortere etetid

-mindre fôrspill


I mange år har bønder ønsket seg bedre kutting av fôret i rundballer for å minske problemer med utfôring og fôrspill. I mange tilfelle skal kanskje rundballekutteren levere fôret videre, kanskje via band til andre utfôringsmaskiner. Langt gras betyr mer krangel med kiling, påsurring og at fôret blir dratt med dit det ikke skal. At dyrene drar fôr inn i bås eller gangareal er også plagsomt for mange. Det betyr flere stopp og mer arbeid.Selv om pressene har fått flere kniver må allikevel graslengden være slik at ballene holdes sammen under pakkingen. Høsting av godt fortørket gras øker kvaliteten, men dessverre øker kuttelengden i pressene, da graset er seigere å kutte. Resultatet er at mange kvier seg for å fortørke og går glipp av den store gevinsten ved fortørking


Det er derfor nødvendig å ha maskiner i fjøset som raskt kan ta hånd om en rundball og levere godt kuttet for. God kutting gir større fôropptak, fordøyeligheten øker og etetiden blir kortere. Dyrene bruker ikke så mye tid på sortering og kasting av fôr, noe som forringer kvaliteten og gir mye arbeid på fôrbrett og i båser.

Blanding


-Jevnere fôrkvalitet

-Bedre kontroll på innhold


Mange ønsker å kunne blande fôr fra f.eks. flere slåtter for å ha jevnere kvalitet gjennom fôringssesongen. Med god nok kutting og blanding vil dyrene ikke kunne sortere fôrslagene og en unngår fôrspill og krybberat. Viktig moment her er at kuttelengden må være kort nok og blandesystemet må klemme fôret sammen slik at hele blandingen smaker det samme.

Automatisk fôring også med rundballer


Hvorfor er det ikke like lettvint og rasjonelt å fôre med rundballer som å produsere dem ute på jordet?

Mange bruker mye tid på å fôre med rundballer. Sammenlignet med tårnsilo og fylltømmer blir kontrasten stor. Mange ønsker seg derfor et driftssikkert system som kan ta hånd om rundballen uansett konsistens og form, våt, tørr, frossen osv. Som leverer godt kuttet fôr og å kunne blande i tillegg.


Norskprodusert maskin for automatisk fôring med rundballer.

Beskrivelse


Processor 3000 er i første rekke konstruert for å forenkle fôring med rundballer, men kan også brukes til kutting og blanding av alle typer formidler. Så som løsfôr, firkantballer, siloblokk og rotvekster.

Anlegget kan leveres som manuell betjent maskin eller utstyres med magasin og fungere som et automatisk anlegg.

Manuell maskin


Processor 3000 betjenes manuelt, der operatøren betjener oppstart av maskinen og laster inn rundballer så snart det er plass. Blandetiden bestemmes med en timer som stopper maskinen når blandingen er klar. Utfôringen kan startes manuelt eller på signal fra automatiske anlegg. Maskinen kan også stilles til å levere massen til et bestemt sted umiddelbart etter at blandetiden er slutt. Massen er da ferdig til videre distribusjon senere. Maskinen gjør alt selv etter at ballene er innlastet. 


Automatiske anlegg


Processor 3000 kan utstyres med et magasin, som automatisk tilfører rundballer så snart det er plass i maskinen. Operatøren oppgave er å etterfylle rundballer på magasinet to-tre ganger pr. dag, avhengig av lengden på magasinet. Anlegget kan levere fôr til både manuelle og automatiske utfôringsanlegg. Når anlegget settes i auto vil anlegget vente til startsignal kommer om levering av fôr.

Anerkjent prinsipp


Processor 3000 bygger på et anerkjent prinsipp med to liggende skruer påmontert kniver. Dette er det eneste prinsipp som virkelig kutter fôret til eksakt lengde. Man får rask kutting da alle knivene umiddelbart er i inngrep og knivene kutter på hele runden. Maskinen kan ta to baller pr. gang og massens rotasjon gjør at fôret stadig kommer inn i knivene igjen og kuttes ytterligere. Samtidig blir fôret blandet.

Kuttelengden


Maskinen leverer svært godt snittet fôr, der alt fôret er så og si lik lengde. Blandingen av fôret går lettere og raskere når kuttelengden er kort. Maskinen kan begynne å levere fôr selv om ikke alt fôret i den sist tilførte ballen er helt ferdigbehandlet. Kutting og blandingen fortsetter på samme måte under utfôringen.


Kapasitet


Processor 3000 bruker lite kraft og har saktegående skruer. Mange vil kanskje mene at kapasiteten er for liten. Men selv om maskinen behandler kun to baller hver gang, vil kapasiteten på levering av fôr ved kontinuerlig drift være minst være 20-30 baller pr døgn. Det er derfor god kapasitet til de aller fleste.


Kontinuerlig drift


Mates maskinen med baller så snart det er plass til en ny, kan maskinen fortløpende levere kuttet og blandet fôr. Dette egner seg spesielt der en har automatiske utfôring med bandfôrfordeler eller robotvogn som foretar fôring etter klokka gjennom hele døgnet. Restmengden i maskinen blandes fortløpende med den nye ballen som blir tilført.

Både blandetiden hver ball skal ha, og restmengden maskinen skal inneholde før neste blanding skal foretas, kan reguleres.

Kraftbehov


Maskinen er utstyrt med kun 2 stk. girmotorer på 5,5kW (19,5A), det vil si at du på 230v anleggene har god margin på en 63a kurs. Det lave kraftbruket skyldes at skruene har uavhengig drift og et videreutviklet kuttesystem som krever lite kraft. Utstyres anlegget med magasin og utmatersystem kommer kraftbehovet her i tillegg.

Vedlikehold


Processor 3000 er bygde etter industristandard, beregnet på lang levetid. Maskinenes enkle oppbygging gir lite vedlikehold.


Som kjent har de fleste blandere på det Norske markedet opplevd større slitasje enn forventet. Dette skyldes nok i stor grad fuktig fôr, der syra får tære på stålet i større grad her enn lenger sør i Europa der formidlene er tørrere. I tillegg vil også rotasjonshastigheten inne i maskinen ha betydning for slitasjen.

Processor 3000 har lavere hastiget og mindre slitasje på karet og skruene. Effektiviteten kompenseres med flere kniver i inngrep.


For ytterligere å forlenge levetiden er Processor 3000 utstyrt med rustfritt stål i bunnkaret og Hardox 450 slitestål i skruene, som standard. Lang levetid gir best økonomi.


Knivene er runde og festet med en skrue. Kniven kan vris og brukes på 2-3 kanter før de skiftes.

Regn med et knivsett pr år.


Processor 3000 har direktedrift  og ingen kraftoverføringsaksler eller brytepinner som kan utløse uønsket stopp. Girene trenger oljeskift hver 1000 time med kun1,6 l olje pr gir. Ellers har maskinen kun to smørenippler.

Tett system

 

Som de eneste på markedet er både maskinen og transportsystemet tett og uten fôrspill. Det brukes skruetransportører, kjent fra industrien, til å frakte fôret ut fra maskinen og videre til fôrvogner eller bandfôrfordeler. Dette er en noe dyrere løsning en f.eks. gummiband, men du unngår alt arbeid med renhold under maskinene og krangel med funksjonsfeil ved at det hoper seg opp fôr-rester. Trivselen øker når du kan arbeide i et rent miljø uten fôrspill.

 

Maskinen presser fôret sammen under kutting/blanding. Blandes kun bløte rundballer må en regne med at noe pressaft kan lekke ut ved lukene under maskinen viss maskinen er levert uten skrueutmating Forskjellige metoder kan benyttes for å drenere vekk pressaften.

HaRu Systemer AS  hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

 hans@harusystemer.no rune@harusystemer.no post@harusystemer.no

Copyright Haru Systemer. org nr: 976838394